Tampereen sähkölaitos investoi kestävämpään energiantuotantoon rakennuttamalla uuden voimalaitosyksikön Naistenlahteen. Uusi Naistenlahti 3 tulee korvaamaan vuonna 1977 valmistuneen Naistenlahti 2:n. Laitoksella tuotetaan sekä kaukolämpöä että sähköä.

Valmet toimittaa uusiutuvia biomassoja käyttävän CFB-kattilalaitoksen Tampereen Sähkölaitos Oy:lle Naistenlahti 2:n ja Näsijärven väliin. Rovakate on allekirjoittanut Valmetin kanssa sopimuksen kohteen kuorirakenteista. Paneliseinien ja kattojen lisäksi urakka sisältää julkisivun profiilipellit.

Vuoden 2022 lopussa valmistuva Naistenlahti 3 tulee vastaamaan uusiin ympäristövaatimuksiin ja alittamaan tiukentuvat päästörajoitukset.