Tarastejärven jätteenpolttolaitos, Tampere, Finland, envelope contract, Tammervoima Oy. 2015